Hoang phí… đất công

Trên địa bàn xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) có hơn 30ha đất công một phần bị người dân lấn chiếm xây nhà, phần khác bị bỏ hoang nhiều năm nay… Hiện nay, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đang nan giải xử lý hậu quả.…