Đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất

0 220

Đạt khá so với dự toán

Ông Trần Đình Tú – Trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác Cục Thuế tỉnh cho biết, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Tài chính trong công tác ghi thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đồng thời, rà soát các dự án giao đất, cho thuê đất chưa có quyết định phê duyệt giá; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) trong việc cung cấp thông tin địa chính để xác định giá đất thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đối với thửa đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng hoặc đề xuất Sở Tài chính tổ chức thẩm định giá đất cụ thể đối với thửa đất có giá trị trên 20 tỷ đồng. Cơ quan thuế còn phối hợp với các sở: TN-MT, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư… giải quyết vướng mắc liên quan đến chính sách thu các khoản từ đất theo đề nghị của chủ đầu tư; tham gia góp ý việc quản lý thu về đất. Cục Thuế tỉnh còn rà soát các doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất để đôn đốc thu hồi nợ; phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Sở TN-MT trong việc luân chuyển hồ sơ điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy trình…

Đất đai ở huyện Cam Lâm.

 

Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh, 7 tháng năm 2019, toàn ngành Thuế tỉnh thu được 727 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đạt 72,67% so với dự toán năm, giảm 29,21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh, thu tiền sử dụng đất được 154 tỷ đồng, đạt 36,79% dự toán năm; tại các chi cục thuế, tổng thu tiền sử dụng đất được 573 tỷ đồng, đạt 98,36% dự toán năm.

Đề cập nguyên nhân ảnh hưởng đến số thu tiền sử dụng đất, ông Trần Đình Tú phân tích, tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh không phát sinh mới việc giao đất, nguồn thu chủ yếu từ dự án của các năm trước. Mặt khác, các dự án dự kiến phát sinh năm 2019 chưa được phê duyệt giá đất cụ thể nên cơ quan thuế chưa ra thông báo thu tiền sử dụng đất. Tại các chi cục thuế, số thu tiền sử dụng đất đạt khá cao, chủ yếu do người dân nộp tiền thuế nợ các năm trước và xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản giảm sút nên số thu không bằng cùng kỳ năm trước.

Tiếp tục phối hợp rà soát, đôn đốc  

Thực tế cho thấy, công tác quản lý thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn như: các doanh nghiệp để nợ tiền sử dụng đất lớn; năm 2019, các nhà đầu tư dự án kinh doanh bất động sản không phát sinh dự án; một số dự án triển khai còn chậm…

Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tiếp tục rà soát các dự án đã có quyết định giao đất, thuê đất nhưng chưa có giá; đề nghị Sở TN-MT cung cấp thông tin địa chính hoặc tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá để có cơ sở thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định. Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành, phòng liên quan trong việc đôn đốc, thu hồi nợ thuế đối với các khoản thu về đất…

Cùng với đó, các chi cục thuế sẽ tham mưu chính quyền địa phương giải quyết một số trường hợp vướng mắc trong chính sách thu nghĩa vụ tài chính trên đất nhằm hạn chế hồ sơ tồn đọng cũng như chỉ đạo các xã, phường phối hợp với cơ quan thuế xử lý nợ tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

K.NGUYỄN (baokhanhhoa.vn)

 

 

Tin khác liên quan

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.