Browsing loại

Bất động sản

Hoang phí… đất công

Trên địa bàn xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) có hơn 30ha đất công một phần bị người dân lấn chiếm xây nhà,…