Tiếp tục mở rộng triển khai hoàn thuế điện tử

0 340

Tháng 8-2017, Tổng cục Thuế có công văn chỉ đạo thực hiện mở rộng triển khai dịch vụ hoàn thuế điện tử đến tất cả doanh nghiệp (DN) thuộc trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu, đầu tư tại các cục thuế. Xung quanh vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu – Trưởng phòng Kê khai và Kế toán thuế Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết:

– Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng, chi cục thuế rà soát các DN thuộc trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu, dự án đầu tư; lập danh sách và cập nhật vào chức năng đăng ký giao dịch hoàn thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn các vướng mắc cho người nộp thuế; tăng cường tập huấn dịch vụ hoàn thuế điện tử cho DN… Hiện nay, toàn tỉnh có 218 DN thuộc trường hợp xuất khẩu, đầu tư đã đăng ký dịch vụ hoàn thuế điện tử, đạt tỷ lệ 100%. Cục Thuế tỉnh đã giải quyết hoàn thuế điện tử được 82 hồ sơ với tổng số tiền hơn 229 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2017 giải quyết thành công tối thiểu 90% hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu, dự án đầu tư.

– Bà có thể cho biết, để được hoàn thuế điện tử, người nộp thuế phải đáp ứng những điều kiện gì? Người nộp thuế được lợi ích gì khi thực hiện hoàn thuế điện tử?

– Điều kiện tham gia hoàn thuế điện tử: DN đang thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế; có chứng thư số, địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế; đăng ký dịch vụ hoàn thuế điện tử qua Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế… Việc hoàn thuế điện tử giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của DN; thủ tục thực hiện đơn giản; đảm bảo tính công khai, minh bạch. Khi áp dụng hoàn thuế điện tử, người nộp thuế không cần đến cơ quan thuế để làm thủ tục và nộp hồ sơ như trước mà có thể gửi hồ sơ mọi lúc, mọi nơi.

– Người nộp thuế phải thực hiện các bước như thế nào để được hoàn thuế điện tử, thưa bà?

– Việc lập và gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gồm 5 bước: lập hồ sơ hoàn thuế điện tử đơn giản chỉ cần một văn bản đề nghị hoàn thuế theo mẫu có sẵn; ký điện tử và gửi hồ sơ điện tử; nhận thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế; nhận thông báo về việc xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế; giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (nếu có) theo thông báo của cơ quan thuế.

DN nên thường xuyên kiểm tra địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế để tiếp nhận các thông tin trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử. Trường hợp DN đã gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử, nhưng sau đó muốn hủy đề nghị hoàn thuế thì DN thực hiện văn bản hủy trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Hồ sơ hoàn thuế điện tử được lưu giữ trên hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Thuế, DN có thể sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp để tra cứu thông tin về hồ sơ hoàn thuế điện tử…

– Xin cảm ơn bà!

KIM THAO (Thực hiện)

Tin khác liên quan

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.