Khánh Hòa: Giải ngân hết vốn nông thôn 2017 người dân được gì?

0 262

Những năm gầy đây, để hỗ trợ phát triển nông thôn mới, người nông dân được nhà nước ưu tiên các gói giải ngân vay vốn, đầu tư cơ sở hạ tầng, cây trồng, vật nuôi.

Với gói giải ngân năm 2017 này đối với người dân Khánh Hòa, theo các báo cáo về nguồn vốn, Khánh Hòa đã giải ngân được 19.060 triệu đồng nguồn vốn sự nghiệp. Được biết, trong năm 2017 toàn tỉnh Khánh Hòa có 9 xã đăng ký đạt chuẩn NTM. Qua rà soát thì đến nay các xã này đều đạt từ 16 – 18 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung của toàn tỉnh là 12 tiêu chí/xã.

Theo kế hoạch của tỉnh Khánh Hòa, vốn xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017 là 72.745 triệu đồng cho các công trình do tỉnh chỉ đạo và một số công trình cho các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm tiếp theo, đủ đáp ứng nhu cầu đạt chuẩn cho 9 xã đăng ký trong năm 2017. Hiện nay, các công trình đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành và giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2017.

Về nguồn vốn thực hiện chương trình NTM, Khánh Hòa đã giải ngân được 19.060 triệu đồng nguồn vốn sự nghiệp. Trong đó, 3.900 triệu đồng để cắm mốc chỉ giới cho 39 xã; 1.137 triệu đồng để tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM và hỗ trợ điều tra thu nhập; 14.023 triệu đồng hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chăn nuôi tập trung.

Hy vọng với gói giải ngân cuối năm này bà con sẽ thêm vốn đầu tư các mùa vụ nuôi trồng và phát triển cho một năm mới sung túc hơn.

Theo Lê Khánh – Báo Mới

Tin khác liên quan

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.