Browsing loại

Pháp luật

Thu hồi dự án tại Hòn Rùa

Ngày 6/9/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa đã công bố quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận…